Otvorená samospráva - Elektronická úradná tabuľa

Informácie na úradnej tabuli sú prezentované vo forme dlaždíc. Kliknutím na dlaždicu si zobrazíte detail zverejneného záznamu s prílohami.


Zverejnené dokumenty a informácie sú na elektronickej úradnej tabuli zobrazené vo forme dlaždíc.

Detail dokumentu si zobrazíte kliknutím na dlaždicu.

Dokument ktorý je možné pripomienkovať je označený „TU“.

Detail obsahuje dve karty – Detail a Prílohy.

Karta detail obsahuje základné informácie o dokumente:

  • Názov
  • Kategóriu
  • Interval dátumov zverejnenia (od-do)
  • Anotáciu (obšírnejší popis dokumentu)
  • Prípadne aj interval dátumov pripomienkovania (od-do) a link na elektronickú službu, prostredníctvom ktorej je možné dokument pripomienkovať

Karta prílohy obsahuje dokumenty na stiahnutie. Kliknutím na spinku sa dokument zobrazí na novej karte prehliadača.

Detail je možné zavrieť kliknutím na krížik v pravom hornom rohu detailu alebo kliknutím na ZATVORIŤ v pravom spodnom rohu.

Každému zverejnenému dokumentu je priradená kategória (napríklad VZN, Uznesenie...).

V ľavom hornom rohu obrazovky s dokumentami (dlaždicami) sa nachádza lišta so zoznamom kategórií.

Prednastavená je hodnota Všetky.

Kliknutím na kategóriu (resp. postupne na viacero kategórií) si používateľ filtruje dokumenty na obrazovke. Zobrazia sa tie dokumenty, ktoré patria do vybranej kategórie.

Vybraná kategória je v lište s výberom podfarbená modrou farbou. Opätovným kliknutím na vybranú kategóriu sa jej výber zruší.

Pod šípkou v lište s kategóriami sa nachádzajú ďalšie kategórie.

V pravom hornom rohu obrazovky s dokumentmi (dlaždicami) sa nachádza filter.

Slúži na vyfiltrovanie a zatriedenie dokumentov. Dokumenty je možné vyfiltrovať podľa názvu, dátumov zverejnenia a dátumov pripomienkovania. Zvolené kritériá vo filtri sa uplatnia po kliknutí na POTVRDIŤ.

Po potvrdení filtra sa zobrazia dokumenty, vyhovujúce kritériám vo filtri.
Zohľadňuje sa aj navolený výber kategórií, viď Kategórie dokumentov.

Podmienky z filtra sa zobrazia ľavom hornom rohu obrazovky pod vyberačom kategórií. Filter je možné vypnúť kliknutím na ZRUŠIŤ vedľa zobrazených filtračných podmienok.

V zozname dokumentov je možné vyhľadávať pomocou lupy v pravom hornom rohu obrazovky nad filtrom.

Kliknite do poľa s textom Hľadať a napíšte požadovaný text. Systém vyfiltruje všetky vyhovujúce dokumenty a vyhľadávaný text v nich zvýrazní (žltý zvýrazňovač). Pri vyhľadávaní sa zohľadňuje filter (Filtrovanie dokumentov) a vybraná kategória (Kategórie dokumentov).

Upozornenie: vyhľadáva sa v textoch z karty Detail (Karta Detail), nie v pripojených prílohách.

Archív zobrazíte kliknutím na tlačidlo Zobraziť archív v spodnej časti obrazovky alebo kliknutím na ARCHÍV v hornej časti obrazovky vľavo vedľa loga TTSK.

V archíve môžete (rovnako ako na elektronickej úradnej tabuli) využiť Kategórie dokumentov, Filtrovanie dokumentov a Vyhľadávanie.

Pribudol panel s možnosťou výberu roku vpravo pred filtrom.

Prednastavený je aktuálny rok. Na základe výberu sa zobrazujú tie dokumenty, ktoré boli zverejnené vo vybranom roku.

Z jednotlivých stránok portálu Otvorená samospráva sa môžete ľahko preklikať na ďalšie zaujímavé stránky s informáciami.

Kliknite na požadovaný link v záhlaví stránky

alebo na prvok v navigačnej lište

Aktualizované dňa: 27.01.2021